Month: March 2021

แบบบ้าน 4M5 T.4

แบบบ้าน  4M 5 T.4 ราคา      8.2  ล้านบาท พื้นที่ใช้สอย :    467  ตรม. ขนาดตัวบ้าน :    กว้าง       19       เมตร ลึก         22.5         เมตร ขนาดที่ดิน :     เนื้อที่ดินประมาณ    156     ตารางวา   กว้าง     24.00  เมตร  ลึก      26.00  เมตร ส่วนประกอบของบ้าน 5 ห้องนอน  7 ห้องน้ำ  ห้องรับแขก  ห้องทานอาหาร  ห้องครัว  เก็บของ  ห้องแม่บ้าน  ที่จอดรถ  …

แบบบ้าน 4M5 T.4 Read More »

แบบบ้าน 4M5 T.2

แบบบ้าน  4M 5 T.2 ราคา      8.4  ล้านบาท พื้นที่ใช้สอย :    467  ตรม. ขนาดตัวบ้าน :    กว้าง       19       เมตร ลึก         22.5         เมตร ขนาดที่ดิน :     เนื้อที่ดินประมาณ    156     ตารางวา   กว้าง     24.00  เมตร  ลึก      26.00  เมตร ส่วนประกอบของบ้าน 5 ห้องนอน  7 ห้องน้ำ  ห้องรับแขก  ห้องทานอาหาร  ห้องครัว  เก็บของ  ห้องแม่บ้าน  ที่จอดรถ  …

แบบบ้าน 4M5 T.2 Read More »

แบบบ้าน 4M5 T.1

แบบบ้าน  4M 5 T.1 ราคา      8.4  ล้านบาท พื้นที่ใช้สอย :    467  ตรม. ขนาดตัวบ้าน :    กว้าง       19       เมตร ลึก         22.5         เมตร ขนาดที่ดิน :     เนื้อที่ดินประมาณ    156     ตารางวา   กว้าง     24.00  เมตร  ลึก      26.00  เมตร ส่วนประกอบของบ้าน 5 ห้องนอน  7 ห้องน้ำ  ห้องรับแขก  ห้องทานอาหาร  ห้องครัว  เก็บของ  ห้องแม่บ้าน  ที่จอดรถ  …

แบบบ้าน 4M5 T.1 Read More »

แบบบ้าน 4M4 T.2

แบบบ้าน  4M 4 T.2 ราคา      4.9  ล้านบาท พื้นที่ใช้สอย :    312  ตรม. ขนาดตัวบ้าน :    กว้าง       14.5       เมตร ลึก         13         เมตร ขนาดที่ดิน :     เนื้อที่ดินประมาณ    70     ตารางวา   กว้าง     16.50  เมตร  ลึก      17.00  เมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ  ห้องรับแขก  ห้องทานอาหาร  ห้องครัว  เก็บของ  ที่จอดรถ   ห้องพระ          …

แบบบ้าน 4M4 T.2 Read More »

แบบบ้าน 4M4 T.1

แบบบ้าน  4M 4 T.1 ราคา      4.9  ล้านบาท พื้นที่ใช้สอย :    312  ตรม. ขนาดตัวบ้าน :    กว้าง       14.5       เมตร ลึก         13         เมตร ขนาดที่ดิน :     เนื้อที่ดินประมาณ    70     ตารางวา   กว้าง     16.00  เมตร  ลึก      17.00  เมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ  ห้องรับแขก  ห้องทานอาหาร  ห้องครัว  เก็บของ  ที่จอดรถ   ห้องพระ ห้องพักผ่อน

แบบบ้าน 4M2 T.B

แบบบ้าน  4M 2 T.B ราคา      3.2  ล้านบาท พื้นที่ใช้สอย :    190  ตรม. ขนาดตัวบ้าน :    กว้าง       8.5       เมตร ลึก         11         เมตร ขนาดที่ดิน :     เนื้อที่ดินประมาณ    50     ตารางวา   กว้าง     12.00  เมตร  ลึก      16.00  เมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ  ห้องรับแขก  ห้องทานอาหาร  ห้องครัว  เก็บของ  ที่จอดรถ

แบบบ้าน 4M2 T.A

แบบบ้าน  4M 2 T.A ราคา     3.4     ล้านบาท  พื้นที่ใช้สอย :        208  ตรม. ขนาดตัวบ้าน :    กว้าง     9.5  เมตร ลึก       10.5    เมตร ขนาดที่ดิน :     เนื้อที่ดินประมาณ     56     ตารางวา   กว้าง     14  เมตร  ลึก     16    เมตร ส่วนประกอบของบ้าน 5 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ  ห้องรับแขก  ห้องทานอาหาร  ห้องครัว  เก็บของ  ที่จอดรถ

แบบบ้าน 4M1 T.C

 แบบบ้าน  4M 1 T.C ราคา    2.3  ล้านบาท พื้นที่ใช้สอย :    140   ตรม. ขนาดตัวบ้าน :    กว้าง           7.5   เมตร ลึก       12    เมตร ขนาดที่ดิน :     เนื้อที่ดินประมาณ       43   ตารางวา   กว้าง      10     เมตร  ลึก     17    เมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ  ห้องรับแขก  ห้องทานอาหาร  ห้องครัว  เก็บของ  ที่จอดรถ

แบบบ้าน 4M1 T.B

แบบบ้าน  4M 1 T.B ราคา      3.2  ล้านบาท พื้นที่ใช้สอย :    190  ตรม. ขนาดตัวบ้าน :    กว้าง       8.5       เมตร ลึก         11         เมตร ขนาดที่ดิน :     เนื้อที่ดินประมาณ    50     ตารางวา   กว้าง     12.00  เมตร  ลึก      16.00  เมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ  ห้องรับแขก  ห้องทานอาหาร  ห้องครัว  เก็บของ  ที่จอดรถ

แบบบ้าน 4M1 T.A

แบบบ้าน  4M 1 T.A ราคา      3.4  ล้านบาท พื้นที่ใช้สอย :    208  ตรม. ขนาดตัวบ้าน :    กว้าง       9.5       เมตร ลึก         10.5         เมตร ขนาดที่ดิน :     เนื้อที่ดินประมาณ    56     ตารางวา   กว้าง     14.00  เมตร  ลึก      16.00  เมตร ส่วนประกอบของบ้าน 5 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ  ห้องรับแขก  ห้องทานอาหาร  ห้องครัว  เก็บของ  ที่จอดรถ