บริการของเรา

design

ออกแบบ

เราบริการ ด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม และ ตกแต่งภายใน ด้วยทีมงาน สถาปนิก มัณฑนากร และวิศวกร ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ

ก่อสร้างและสำเร็จรูป

เราบริการ ก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามแบบบ้านของเราออกแบบตามท่านได้เลือก หรือถ้ามีความประสงค์ต้องการ อาคาร สำหรับประกอบธุรกิจ เรามี อาคาร สำเร็จรูป ที่เป็น สำนักงาน  ร้านค้า   รีสอร์ท 

construction

บริการติดตั้ง

เราบริการติดตั้ง อาคารสำเร็จรูป โดยทีมงานที่มีความชำนาญด้านการติดตั้งแบบแยกส่วน และใช้ระยะเวลาติดตั้งอัยสั้น