แบบบ้าน  4M 5 T.4ราคา      8.2  ล้านบาทพื้นที่ใช้สอย :    467  ตรม.ขนาดตัวบ้าน :    กว้าง       19       เมตร Read more
แบบบ้าน  4M 5 T.2ราคา      8.4  ล้านบาทพื้นที่ใช้สอย :    467  ตรม.ขนาดตัวบ้าน :    กว้าง       19       เมตร Read more
แบบบ้าน  4M 5 T.1ราคา      8.4  ล้านบาทพื้นที่ใช้สอย :    467  ตรม.ขนาดตัวบ้าน :    กว้าง       19       เมตร Read more
แบบบ้าน  4M 4 T.2ราคา      4.9  ล้านบาทพื้นที่ใช้สอย :    312  ตรม.ขนาดตัวบ้าน :    กว้าง       14.5       เมตร ลึก         13  Read more
แบบบ้าน  4M 4 T.1ราคา      4.9  ล้านบาทพื้นที่ใช้สอย :    312  ตรม.ขนาดตัวบ้าน :    กว้าง       14.5       เมตร ลึก         13  Read more
แบบบ้าน  4M 2 T.Bราคา      3.2  ล้านบาทพื้นที่ใช้สอย :    190  ตรม.ขนาดตัวบ้าน :    กว้าง       8.5       เมตร ลึก         11  Read more